Formati Normali in 1 KG packs

Spaghetti Vermicelli n. 13

Spaghetti Vermicelli n. 13

Pack: 1000g - Время готовки: 7min

Spaghetti Ristoranti n. 14

Spaghetti Ristoranti n. 14

Pack: 1000g - Время готовки: 5min

Elicoidali n. 23

Elicoidali n. 23

Pack: 1000g - Время готовки: 9min

Sedanini n. 24

Sedanini n. 24

Pack: 1000g - Время готовки: 7min

Penne Rigate n. 103

Penne Rigate n. 103

Pack: 1000g - Время готовки: 8min

Mezze Penne Rigate n. 176

Mezze Penne Rigate n. 176

Pack: 1000g - Время готовки: 8min

Mezze Penne n. 28

Mezze Penne n. 28

Pack: 1000g - Время готовки: 8min

Pennette n. 29

Pennette n. 29

Pack: 1000g - Время готовки: 7min

Spirali n. 100

Spirali n. 100

Pack: 1000g - Время готовки: 12min

Mezzani Tagliati n. 35

Mezzani Tagliati n. 35

Pack: 1000g - Время готовки: 7min

Gomiti n. 41

Gomiti n. 41

Pack: 1000g - Время готовки: 9min

Ditali Rigati n. 59

Ditali Rigati n. 59

Pack: 1000g - Время готовки: 8min

Tubetti n. 63

Tubetti n. 63

Pack: 1000g - Время готовки: 6min

Spaghetti Tagliati n. 68

Spaghetti Tagliati n. 68

Pack: 1000g - Время готовки: 4min

Mista n. 48

Mista n. 48

Pack: 1000g - Время готовки: 8min